• Hétfő - Péntek: 08:00 - 16:00
 • 4026 DEBRECEN, PÉTERFIA U. 4. 5. em. 502.
 • +36 70 948 0889

Feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A honlapot a Max von Graf Kft. Üzemelteti. (Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. 5. szám 502., regisztrációs szám: 09 09 02964)

DEFINÍCIÓK:
Szerződés – az alábbi információkat tartalmazza a következő dokumentumokból: Bérleti Szerződést, Bérleti Feltételeket, Szállítási-Fogadási táblázatot és a Műszaki mellékletek összes előírását.
Autó / Jármű – jelenti a bérelt járművet, valamint annak összes tartozékát.
Árlista – a bérelt jármű bérleti díját tartalmazza, egy napra vonatkozóan (24 óra).
Üzemanyag – lehet benzin vagy dízel, a bérelt jármű típusának megfelelően.
Felhasználó – a Szerződésben említett személy, aki az Ügyfél által bérelt járművet vezetheti.

PREAMBULUM: A szerződési kikötések tartalmazzák az alábbi dokumentumokból származó információkat: Bérleti Szerződést, Bérleti Feltételeket, Szállítási-Fogadási táblázatot, kártérítési költség köröket és a szerződés mellékleteiben szereplő valamennyi előírást.
Az itt feltüntetett feltételek kötelező érvényűek, és a Max von Graf kft.től bérelt járműveire vonatkoznak.
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

1. A Max von Graf kft. kötelezettségei
1.1. A szerződés tárgyát képező gépjármű vezethetőségének ( használatának) jogát az alábbi feltételekkel együtt kell szolgáltatni Az Ügyfél számára: a jármű kézbesítését, a kézbesítési-átvételi  űrlap kitöltését és aláírását, az autó kulcsainak és dokumentumainak átruházását (törzskönyv, biztosítási kötvény).

1.2. A jármű cseréjének biztosítása 24 órán belül történik (amennyiben rendelkezésre áll) hiba esetén, ha az nem az Ügyfél hibájából keletkezett és amelyet a helyszínen nem lehet orvosolni, illetve meghibásodás helyén. Abban az esetben, ha a kár az Ügyfél hibájából következik be, az új jármű szállítására vonatkozó új garancia zárolását kérheti a Szerződött.

1.3. Ha a Max von Graf kft. nem tudja kicserélni a gépjárművet megtéríti az Ügyfél számára az arányosan kiszámított részösszeget,  amelynek az alapja a használhatatlan járműre történt kalkuláció.

1.4. Max von Graf kft. nem vállal felelősséget az Ügyfél által okozott károkért, vagy ha a meghibásodás az Ügyfél hibájából keletkezett, kivételt képeznek a Max von Graf kft által engedélyezett költségek a javításhoz.

1.5. A jármű átadásának időpontjától egészen a jármű birtoklási jogának visszanyeréséig a Max von Graf kft. mentes a felelősség alól, amik az Ügyfél által bérelt jármű forgalomban elszenvedett károk miatt keletkeztek, valamint a útdíjak meg nem fizetése, parkolási bírságok, a közlekedési törvények vagy az EU jogszabályainak be nem tartásából erednek.

2. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI
Megjegyzés: Ha a foglalást telefonon, e-mailben vagy egyéb partner útján foglalják le, a foglalást a Max von Graf kft. törölheti, anélkül, hogy az Ügyfélnek vagy a közvetítőnek bármilyen kötelezettséggel tartozna.

2.1. Szerződő félnek rendelkeznie kell érvényes hazai és / vagy nemzetközi vezetői engedéllyel (nemzetközi kötelező vezetői engedély, másik országban kiadott vezetői engedély) latin ábécé szabályai szerint aláírt jogosítvány. A vezetői engedélyt eredeti példányban kell bemutatni, a hitelkártya használata kötelező a letét visszatartásához, az előre kifizetett/prepaid hitelkártyák vagy a Diners Club kártyák nem fogadhatók el.

2.2. A megerősített foglalások esetén az Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy törölje azokat, amennyiben az Ügyfél a közös megegyezésben megalkudott időintervallumtól kezdve 3 letelt órán keresztül késlelteti a jármű átvételét, kivéve, ha az Ügyfél előre értesíti a Bérbeadót.

2.3. A járművet csak a a Max von Graf kft. képviselői, illetve a szerződésben szereplő a Max von Graf kft. által engedélyezett személyek vezethetik.

2.4. A további gépjárművezetőkre vonatkozó felár sofőrönként 3 000 Ft. A szerződésben való részvételük során elfogadják azt a tényt, hogy meg kell felelniük a Max von Graf kft. bérleti szerződés feltételeinek.

2.5. A Max von Graf kft.-nek nem áll módjában biztosítani a gépjárművet ha a használat kiterjed a nem közúton használt utakra, nem burkolt, nem aszfaltozott utakra, illetve a forgalomtól elzárt utakra. Ilyen esetekben Max von Graf kft. megkapja a javítás összegét és tekintet nélkül az ügyfél által választott garancia típusára, illetve a szerződés aláírásakor bemutatott ügyfél bank-, hitelkártyáját terheli előzetes bejelentés alapján.

2.6. A Max von Graf kft írásbeli beleegyezése nélkül nem engedélyezett a gépjármű műszaki vagy esztétikai beavatkozása.

2.7. Az Ügyfél kérvényezheti fent említett beavatkozást ha a Max von Graf kft.-t legfeljebb 24 órával előre tájékoztatja, illetve a gépjármű hollétéről és biztonságos átvizsgálásáról biztosítja a Max von Graf kft. képviselőit.

2.8. Nem használhatja a járművet taxizáshoz , a járművezetési oktatásra, toló- vagy vontatási tevékenységekre, versenyekre, edzésekre, autóversenyzésre, egyes veszélyes anyagok szállítására vagy illegális tevékenységekre, amelyek károsíthatják a jármű állapotát, valamint személyszállításra mint a személyszállítás bérleti feltételei mellett. Abban az esetben, ha a bérelt járművet az Ügyfél megsemmisíti / megrongálja, illetve bizonyos tiltott tárgyak vagy anyagok szállítása során, vagy jogosulatlan előnyök megszerzését követően a hatóságok lefoglalják, az Ügyfél felelős a jármű teljes ellenértékért a kifizetni.

2.9. A Max von Graf kft. a háziállatok (például kutyák, macskák) tekintetében, csak az utazás alatt zárt, speciálisan erre a célra előállított elkészített dobozokban (ketrecek, táskák/zacskók) engedélyezi a szállítást. Ellenkező esetben a 3.10. Pontban említett feltételek alkalmazandók.

2.10. Az Ügyfél kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések be nem tartása esetén – a 2. fejezet (a 2.1. Pont kivételével) – lép érvénybe, abban az esetben, ha a Max von Graf kft. teljes mértékben jogosult a foglalást egyoldalúan a befizetett összegek visszatérítése nélkül törölni. Ebben az esetben a garancia ellenértéke teljes mértékben foglalásra kerül.

2.11. Az Ügyfél köteles a járművet a szerződés teljes időtartamára megfelelő állapotban tartani, és átadni a járművet ugyanolyan állapotban, amilyen az átvétel időpontjában volt. A szerződés időpontjában a járműn okozott egyéb károk (ideértve az állatokkal való ütközés vagy az ismeretlen által okozott károkat) Az Ügyfél köteles viselni minden olyan javítást, amely szükséges ahhoz, hogy a jármű visszakerüljön az átvétel időpontjában való állapotára.

 

 1. A JÁRMŰ SZÁLLÍTÁSA, CSERÉJE ÉS VISSZATÉRÍTÉSE

3.1. A jármű átadása és visszaszolgáltatása az Ügyfél által a Max von Graf kft-vel közösen a foglalási űrlapon és a szerződésben szereplő előzetesen megállapított időpontban lesz érvényben.

3.2. Az Ügyfél kérésére az autó átadására, átvételére a következő időpontokon kívül is lehetőség van a nyitvatartáson kívül (hétfőtől péntekig 09: 00-18: 00). Ebben az esetben az átvétel során / átvétel után 1.500 Ft felár kerül elszámolásra.

3.3. A jármű visszaküldésének helyétől eltérő helyre csak a Max von Graf kft. beleegyezésével kerülhet sor és 1,500 és 100 000 Ft közötti felár kerül elszámolásra. Abban az esetben, ha az Ügyfél a egy másik helyre szeretné a visszaszolgáltatást kérni, akkor tájékoztatnia kell a Max von Graf kft-t. írásban vagy az éjjel-nappal rendelkezésre álló  ügyfélszolgálati telefonszámon (+36 70 948 0889). Max von Graf kft.-nek és az Ajánlatkérőnek meg kell állapodnia a szerződéskötés módosításáról, illetve az Ügyfél a fent említett kiegészítő díjat megfizetéséről, amelynek összegéről a Max von Graf kft. írásban, szöveges üzenetben vagy e-mailben tájékoztatja. A díj átvezetése a gépjármű visszaváltásáról készpénzben, vagy az Ügyfél által a bérleti szerződésben foglalt  hitel,- bankkártyával történik.

3.4. Abban az esetben, ha az Ügyfél a szerződésben foglaltak ellenére másik ügynökségre bízza a gépjárművet, illetve az eredetileg létrejött ügynökséget elhagyja, anélkül, hogy bejelentette volna a szállítási hely módosítását, 100 000 Ft-ot fizet.

3.5. A jármű későbbi, a szerződés szerinti határidő lejárta után történő visszaszolgáltatása után a 3.000 Ft / óra késedelmi kiegészítő felárat fizet. Ha az Ügyfél a Max von Graf kft. beleegyezése nélkül késlelteti a gépkocsit, a vállalat jogosult a jármű visszakövetelésére az Ügyfél költségére és kockázatára.

3.6. A visszaszolgáltatás a Max von Graf kft és az Ügyfél által aláírt szállítási táblázat időpontjában érvényes.

3.7. Az ütemterven kívüli (hétvégén és / vagy éjszaka), illetve az időjárási körülmények között visszaszállított járműveket amelyek akadályozzák az autó hitelesítését az Ügyfél felelőssége kiterjed az esetleges károkra, illetve feloldja a garanciát a jármű tényleges visszaszolgáltatására további 24 órára.

3.8. Ha az  Ügyfél a Max von Graf kft. értesítése (amit írásban vagy az az éjjel-nappal rendelkezésre álló ügyfélszolgálaton  (+36 70 948 0889)tehet meg) nélkül ismeretlen helyen hagyja a járművet, illetve anélkül, hogy a kulcsot a Max von Graf kft képviselőjének átadná és az átvételi táblázatot mindkét fél aláírná, az Ügyfelek felelősséget vállalnak a jármű áttelepítésének költségeiért a bérleti díj ügynökségéhez való pénzbeli visszaszolgáltatásáért, valamint a jármű eredeti állapotához való visszatérésének megfelelő egyéb költségekért amelyben a járművet más körülmények között veszi át az ügynökség, mint a jegyzőkönyv szerint leírtakban. Ugyanezek a feltételek érvényesek abban az esetben is, ha az ügyfél megtagadja az autó átadását.

3.9. Az Ügyfél köteles a járművet ugyanolyan mennyiségű üzemanyaggal visszaadni, mint a bérleti időszak kezdetén (a szállítási-vételi táblázat alapján). Ellenkező esetben a Max von Graf kft. írásos értesítése után az Üzletfél köteles 1,500 Ft üzemanyag-ellátási felárat és a hiányzó üzemanyag ellenértékét fizetni a benzinkútnál felszámított áfás számla szerint. A Max von Graf kft által szolgáltatott kezdeti összegért a további üzemanyagra nem adható jóvá.

3.10. Jelen szerződés megemlíti az Ügyfél részére történő átadásakor az autó tisztítási körülményeit. Belső és külső állapotát, és a hasonló állapot specifikációra vonatkozó leírását, Ügyfél elfogadja a jegyzőkönyv aláírásával. Abban az esetben, ha a visszatérő jármű tisztítása több időt igényel, mint a szokásos mosási eljárás, illetve munkafolyamat kell ahhoz, hogy visszaállítsa a bérlés előtti állapotba, az Ügyfél beleegyezik, hogy 3.000Ft kezelési költséget fizet, amelyhez hozzáadódik az autómosó számlája, amit az e-mailben továbbítandó számla tartalmazza majd.

3.11. Az átadás-átvétel ideje alatt történő esetleges parkolási díjak, ha nem a Max von Graf kft. által javasolt helyen zajlik, szintén a Bérbevevőt terhelik, valamint a Max von Graf kft-nél bérelt autó teljes időtartamára szóló parkolási díjak teljesen az Ügyfélhez tartoznak. Utóbbi viseli a hatályos jogszabályok által előírt összes adót, valamint az összes EU-tagállamban történő parkolási költséget, az útdíjat, a hidakra vonatkozó adókat, a repülőtereken vagy a korlátozott időtartamú különleges terekben fennálló adókötelezettséget, valamint a a forgalmi szabályok betartásának elmulasztásából származó bírságokat. Abban az esetben, ha a fent említetteket nem fizeti meg, a Max von Graf kft. az Ügyfél kötelezettségei fizetési teljesítésének elmulasztásával járó pénzbírságot fogja megfizetni. Max von Graf kft. a bírság tényleges értékét számlázza az Ügyfél részére, valamint 10.000 Ft kezelési költséget számol fel.

3.12. A Max von Graf kft.-től bérelt kocsi a megrendelő által megadottnál (a regisztrációs igazoláson és a kézbesítési-befogadási táblán feltüntetett), a gyártó által jelzettnél másik fajtájú üzemanyagot tankol, az Ügyfél köteles 15.000 Forint szervízdíjat megfizetni. Valamint a platformon történő szállítás költségét, az üzemképtelenné válás idejének költségét, a javítási becslés szerinti javítási költségét, és a megfelelő üzemanyaggal való feltöltés költségét megfizetni.

3.13. Külföldi bérbeadás esetén a Max von Graf kft. írásos jóváhagyása és bizonyos különleges feltételek  elfogadása szükséges. A napi limit 200 km / nap (km-es elosztásban, országos és külföldi közlekedésre egyidejűleg), valamint a km-es határérték túllépése esetén 20 Ft / km felár kerül elszámolásra.

3.14. Az országból való kilépéskor járó letéti összeg legalább 300.000Ft.

3.15. A külföldi utazás csak az Európai Unió és a Gazdasági Európai övezet területén megengedett. Abban az esetben, ha ezt a felelősséget megszegik, kár vagy lopás esetén az Ügyfél felelős az autó teljes értékéért felelni.

3.16. Külföldön történt üzemzavarok vagy közúti események esetén az Ügyfél az aláírt szerződés szerint köteles visszaküldeni a járművet Magyarországra szervizelni, és teljes mértékben viselni az ezzel járó költségeket és terheket.

3.17. Max von Graf kft.-től a gépkocsival együtt lehetőség nyílik egy sor tartozékot bérelni, amely GPS-ből, gyermekülésből, Wi-Fi routerből áll. Az árak a következő díjak szerint alakulnak:

 • GPS, 1500 Ft / nap
 • gyermekülés, 1000 Ft / nap
 • Wi-Fi router, 1500 Ft / nap.

3.18. A kulcsok, az eredeti dokumentumok vagy az autó kiegészítők elvesztése vagy romlása esetén, valamint a parkoló chip vagy a rendszám ügyfél általi elvesztése esetén a Max von Graf kft. az Ügyféltől a sérült / elveszett tárgyak ellenértékeit az egyes tartozékok beszerzési számlán feltüntetett áron, vagy a meghatározott büntetési összeg ellenértékén az Ügyfél köteles kifizetni, amelyre 10.000 Ft kezelési költséget felszámolnak.

3.19. Max von Graf kft. nem vállal felelősséget a jármű átadásakor Ügyfél által a járműben felejtett vagy beazonosítatlan tárgyakért.

3.20. Dohányzás a Max von Graf kft által bérelt járműveiben szigorúan tilos. E feltétel be nem tartása esetén 10.000 Ft büntetést számol fel a kft., valamint az autómosó szolgáltatás díja hozzá lesz adva a végleges számlához.

 

 1. GARANCIÁK/FELÁRAK/ KÖTELEZETTSÉGEK CSÖKKENTÉSE KÁROKOZÁS ESETÉN,

4.1. A gépjárműveket a törvények által előírt biztosítási feltételek mellett kötötték meg.

4.2. Az Ügyfél az alábbi garanciák és felárak egyike közül választhat a szerződés aláírásakor: Az ár tartalmazza: az ütközéses kármentesség (BASIC) vagy a lopásvédelem (BASIC), amelyhez PREMIUM PROTECTION vagy PREMIUM + PROTECTION adható hozzá.

4.2.1. Az ütközéses kármentesség egy olyan kárért fizetendő felelősségvállalás, amelyet az állami áron említett kártérítési garanciáknak is neveznek, amely 100 000 és 60 000 000 forint között változhat a szerződésben említett jármű kategóriájától függően, amelyet aláírtak a felek. A kötelező garancia a szerződés aláírásával történik, a Max von Graf kft. visszatartja hitelkártyáról, és visszafizetésre kerül az Ügyfélnek a jármű visszavétele után. (kivéve a 4.4. pontban megadott eseteket).

4.2.2. A lopás elleni védelem az a védelem, amelynek célja a bérlői felelősségének korlátozása a lopásból eredő költségek és a bérelt jármű eltulajdonításának kísérlete miatt felmerülő költségek a bérleti szerződésben meghatározott jármű típusának megfelelő garanciáján belüli megfizetésére. A lopás elleni védelem nem terjed ki a vezető személyes tárgyaira, ezeket az utazási irányelvek szerint lehet fedezni.

4.2.3. A Premium Protection a 4.2.1. Pontban említett garancia kedvezményes díja, amelynek napi ára a Bérleti Szerződésben található. A Pemium Protection díj megfizetésével az esetleges többletköltségeket az Ügyfél fizetési kötelezettsége a bérelt jármű kárának és / vagy lopásának esetén a fent említett Garancia értékéből kerül levonásra, amelyet 100.000 Ft-ért a Alap csomag és 150.000 Forintért a Standard csomag fedezhet, kivételeket képeznek a jelen szerződés 5. fejezetében említettek.

4.2.4. A Premium + Protection baleset és / vagy lopás esetén teljesen megszünteti az Ügyfél felelősségét a garancia megfizetési kötelezettsége alól, kivételeket képeznek a jelen szerződés 5. fejezetében említettek.

4.3. Abban az esetben, ha a szerződésben említett egyik felhasználó 18-25 éves vagy 70 év feletti, kettős garancia lép érvénybe. Ebben az esetben a garancia nem csökkenthető a Premium Protection vagy a Premium + Protection adó megfizetésével sem.

4.4. A Premium Protection vagy a Premium + Protection esetében a garancia (franchise) kártérítési igényét a Max von Graf kft számlázza az Ügyfélnek a következő feltételek mellett:

 1. a) a bérelt járműnek a az Ügyfél hibájából vagy ismeretlen szerzővel által okozott károkat (baleseteket) a rendőrség illetékes hatóságai hivatalosan megvizsgálták (ideértve azt a esetet is, amikor a kocsi sérült vagy megsérült a parkolóban).
 2. b) a bérelt jármű lopása esetén;
 3. c) Csakúgy, mint a biztosítási kötvények és a kárdiagramok bármely más kizárása esetén, a feltételek egy részének.

 

 1. A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI KIVÉTELEK, ERRE VONATKOZÓ ADÓK/FELÁRAK KIFIZETÉSE

Függetlenül attól, hogy az Ügyfél által választott garancia típus csökkenéséért fizetett adót fizetik, felelősséggel tartozik és felelős a biztosítékkal kapcsolatos károk helyreállításáért és kifizetéséért a következő helyzetekben:

 • a 2. fejezet rendelkezéseinek be nem tartása;
 • hiányzó üzemanyag, 3 000, – Ft, ami a szállítói adót és a megfelelő jegyet jelenti;
 • Az autó dokumentumainak / kulcsának / tartozékainak elvesztése 10 000 Ft (3.18. Cikk);
 • Jármú belsejének sérülése (túlzott szennyeződés, foltok keletkezése vagy sérülések az üléseken);
 • A bérbeadott tartozékok rongálódása / elvesztése (GPS, gyerekülés, stb.);
 • A jármű alsó részének sérülése (amely az autó alatti elemeket tartalmazza: pajzs, kipufogócső, olajkazetta stb.);
 • a jármű hibás üzemanyag-ellátása;
 • a felnik vagy gumiabroncsok rongálódása;
 • Részleges vagy teljes romlás, amelyet a dohányzás okozta az autó belsejében és / vagy a közelben található gyúlékony környezet okozta sérülések, rongálódások.

 

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK KIFIZETÉSE

6.1. Az Ügyfél a szerződés aláírásával, vállalja a szolgáltatás teljes kifizetését, a szavatossági garancia csökkentéséért fizetendő díjakat (ha kiválasztotta) és a fizetendő díjakat (a bérleti díjat), a bérleti jegyzőkönyv alapján.

6.2. A Forint alapú számlázás a szerződés aláírásának napján érvényes forint árfolyamon történik.

6.3. A bérleti díj kifizetése hitelkártyával (Visa, MasterCard vagy American Express) történik, amelyet a Barion fizetési átjárón keresztül vagy készpénzben feldolgoznak, Nem áll módunkban elfogadni az előre fizetett hitelkártyákat (prepaid kártyák) vagy Diners Club kártyákat.

6.4. Az árak nem tartalmazzák: az üzemanyag költségeket, az úthasználati díjakat, matricákat, a közlekedési szabályok, illetve a közúti közlekedési szabályok megsértéséért kapott bírságokat és a hatályos nemzeti törvényeket megsértő cselekmények bírságait, illetve a Helyi Önkormányzatoknak a bérleti szerződésben foglalt járműhöz kapcsolódó intézkedései során keletkezet díjait. Az ilyen összegek teljes kifizetése az Ügyfélhez tartozik.

6.5. Az Ügyfél köteles a Max von Graf kft által kibocsátott fizetési okmány alapján megfizetni a gépjármű átadásáért létrejött szerződés alapján fennmaradó kötelezettségeket.

6.6. Bármekkora Az Ügyfél által meg nem fizetett összegeket (a bérleti idő meghosszabbításának költségei, a bírságok, a büntetések, stb.) a szerződés végéig, valamint a szerződéskötési idő alatt bekövetkezett károk miatti javítási költségeket (a 2.11. cikk rendelkezései szerint) a Max von Graf kft. előzetes írásos felszólítással levonja az Ügyfél hitelkártyájáról. Az Ügyfél megjelenése nélkül kapott bármely érték, a jelen szerződés aláírásával – beleértve a kifizetésről szóló számlákat is – a Max von Graf kft által küldött e-mail küldésével ér véget.

6.7. A fizetés késedelme esetén a szerződésben megjelölt időtartam alatt, az esedékes összegtől számított 1%-os büntetésben részesül minden késedelmi napon.

6.8. A megállapított szerződési idő előtti egyoldalú felmondás esetén a szolgáltatás ellenértékét nem téríti meg az Ügyfél számára. A Max von Graf kft. kompenzálja a fennmaradó szolgáltatások ellenértékét egy 12 hónapig érvényes utalvánnyal, amit az Ügyfél a Max von Graf kft-től új jármű bérlésével egyidejűleg vehet igénybe.

6.9. A 4. cikkben biztosított garanciát a szerződéskötési idő lejárta után, a szállítási táblázat Max von Graf kft és az Ügyfél általi aláírásától számított legfeljebb 30 napon belül téríti vissza. Max von Graf kft. nem felelős a garancia visszaküldésének késedelméért ha azt külső tényezők okozzák, valamint a banki intézmények késedelmei miatt, vagy egyéb esetekben.

 

 1. KÁROKOZÁSRÓL SZÓLÓ ELJÁRÁS:

7.1. Az Ügyfél köteles azonnal tájékoztatni a Max von Graf kft-t. ha bármilyen újonnan felfedezett kárt talál a bérelt járműben.

7.2. Ha a kár okozója  ismeretlen, akkor az Ügyfél köteles autó visszavitelét megelőzően a hatósági szerveknél jegyzőkönyvet szerezni.

7.3. Ha a baleset az Ügyfél hibájából következett be, és 2 autó érintett, az alábbi kötelezettségekkel rendelkezik:

7.3.1. Az elismerő nyilatkozat formanyomtatvány kitöltése, ha a mindkét gépkocsivezető elismeri a hibát;

7.3.2. A jegyzőkönyv és a kárbejelentő szükséges a rendőrhatóságtól abban az esetben, ha a két járművezető nem ért egyet.

7.4. Ha a baleset nem az Ügyfél hibája miatt következett be, és 2 autó érintett, az alábbi kötelezettségekkel rendelkezik:

7.4.1. Az elismerő nyilatkozat kitöltése, ha a 2 vezető tudomásul veszi a hibát, a vétkes vezető biztosítási kötvényét, a vétkes  vezető forgalmi engedélyének másolatát, a vétkes  vezetői engedélyének másolatát;

7.4.2. Abban az esetben, ha a két gépjárművezető nem ért egyet, akkor a következőknek kell eleget tenni: a vétkes járművezető biztosításának másolatát, a jegyzőkönyvet és a rendőri hatóságoktól kapott helyszíni szemlét kell beszolgáltatni.

7.5. Ha a balesetben több mint 2 autó vett részt, vagy baleset következtében sérülés történt, az Ügyfél köteles felvenni a kapcsolatot a rendőrséggel a jegyzőkönyv és a helyszíni szemle jelentésének megszerzéséhez.

7.6. Állattal történő ütközéses baleset esetén, az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a rendőrséget, illetve a hatóságokat közvetlenül a baleset bekövetkezte után.

7.7. Az előbbiekben említett esetekben az Ügyfél köteles meggyőződni a Megállapodás szerinti Megállapítás formanyomtatványának, valamint a Rendőrségi Hatóság által kiadott helyszíni szemlének és a jegyzőkönyvnek a helyes befejezéséről.

7.8. A kár bekövetkezése esetén az Ügyfél felelős a javítások teljes értékével, az immobilizációs költségekkel és az autó használatának hiányából eredő költségekkel.

 

 1. A SZERZŐDÉS KITERJESZTÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

8.1. A szerződés meghosszabbítását, megszüntetését vagy a szerződés várható befejezésének feltételeit módosítani csak a Max von Graf kft. beleegyezésével lehet.

8.2. Abban az esetben ha az Ügyfél a szeretné meghosszabbítani a szerződést legalább 24 órával a szerződés lejártát megelőzően köteles tájékoztatni a Max von Graf kft.-t. Az elfogadott ár ugyanolyan feltételekkel kerül kifizetésre, amelyekben a kezdeti szerződést aláírták, ami legfeljebb 24 órán belül a meghosszabbítás időtartamának kezdetétől lép érvénybe. A szerződés meghosszabbítható mindkét fél írásos beleegyezésével.

8.3. A bérleti szerződés lejárta után a szerződés megszűnik.

8.4. A szerződés megszűnhet a szerződés megkötése előtt, a felek közös megegyezésére vagy a felmondás hatására.

8.5. Abban az esetben, ha a Max von Graf kft. megszünteti a szerződést, értesíti az Ügyfelet telefonon vagy elektronikus úton.

8.6. Mind a szerződés lejárta előtt, mind a felmondás esetén az Ügyfél köteles átadni a járművet a felmondás időpontjától számított 12 órán belül.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Az ügyfelet késedelem nélkül a szerződésben vállalt kötelezettségekre jogosítja fel ha nem tartja be fent leírtaknak megfelelően.

9.2. Az e megállapodásból eredő vagy ahhoz kapcsolódó vitákat elsődlegesen közösen próbálják megoldani a felek, és csak nézeteltérés  esetén fordulnak a Debreceni illetékes bírósághoz.

9.3. Bármely vita eseten, jelen megállapodás bizonyítékként szolgál .

Ez a weboldal cookie-kat használ a böngészési élmény fokozása érdekében.
A kiválasztott autó osztály nincs ezen a helyszínen. Kérjük válasszon egy másik osztályt.